RŪTA SPELSKYTĖ
 
 
OBSERVATORY 2021
SPACE MEASUREMENTS 2021
FEELER OF A STAG BEETLE 2019
ABOUT THE COLOUR BLUE 2019 -
COLLECTION IN THE ORANGERY 2019
RETHINKING ALIVE AS MATERIAL 2019 -
MISUNDERSTANDINGS 2008-2009
BOXES 2008-10
PHYSICAL AUTOSTEREOGRAM 2009
 

 

 

 

 
 

In the second half of the 20th century, the folk master Timofey Zhevzhikov began to build a duplicate of the Lentvaris Manor (1861–1869, architect Friedrich Gustaw von Schacht) – a 4-storey, 360-square-meter house. Zhevzhikov’s several-decades-long project included examples of reproductions of Western European paintings, decoration of walls and ceilings, brutalist-style concrete castings and vital sketches of dreams on the walls. The reality constructed by the folk master could not catch up with the author’s ambiguous visions, influenced by the change of times and values as well as coincidences. The silhouettes and shades of the building changed, and the fruit of endless enthusiasm kept growing.

Inspired by Aistė Bimbirytė-Mackevičienė’s research on Vladislav Tishkevich’s collection gathered in the early 20th century and exhibited in the antique gallery Galleria Warowland which he himself founded in Italy, a duo of Lokomotif curators opens the doors of Timofey’s Manor to the public for the first time.

Swapping the syllables of the official 19th-century Lentvaris City name, Landwarów, a neologism Warowland is born, taking on a new meaning. It is a land of unfamiliar lifestyles and fantasies, a land teeming with new ideas.

The participants of the group exhibition – visiting artists and researchers – explore the parallels of already extinct and unfinished collections.

Participants: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Marija Drėmaitė, Ulijona Odišarija, Rūta Spelskytė, Gedvilė Tamošiūnaitė, Timofey Zhevzhikov

Curator: Lokomotif

XX a. antroje pusėje liaudies meistras Timofėjus Ževžikovas pradėjo statyti Lentvario dvaro (18611869 m., architektas G. fon Šachtas) antrininką – 4 aukštų, 360 kvadratinių metrų ploto namą. T. Ževžikovo ne vieną dešimtmetį užtrukusiame projekte – Vakarų Europos tapybos reprodukcijų pavyzdžiai, sienų ir lubų puošyba, brutalistinio stiliaus betono liejiniai ir vitališki svajonių eskizai ant sienų. Liaudies meistro konstruota realybė nespėjo vytis daugiaprasmių autoriaus vizijų, kurioms įtaką padarė laikmečių ir vertybių kismas, atsitiktinumai. Keitėsi pastato siluetai, atspalviai, begalinio entuziazmo vaisius vis augo.

„Lokomotif“ kuratorių duetas, įkvėptas Aistės Bimbirytės-Mackevičienės tyrimo apie Vladislovo Tiškevičiaus XX a. pradžioje sukaupą ir Italijoje įkurtame antikvariate „Galleria Warowland“ eksponuotą kolekciją, pirmą kartą viešai atveria Timofėjaus dvaro duris.

Sukeitus XIX a. įsigalėjusio Lentvario miesto vietovardžio „Landwarów“ skiemenis gimęs naujadaras „Warowland“ įgauna naują prasmę. Tai – nepažinto gyvenimo būdo, fantazijų ir verdančių idėjų žemė.

Grupinės parodos dalyviai – kviestiniai menininkai ir tyrėjai narsto jau išnykusių ir neužbaigtų kolekcijų paraleles.

Dalyviai:
Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Marija Drėmaitė, Ulijona Odišarija, Rūta Spelskytė, Gedvilė Tamošiūnaitė, Timofėjus Ževžikovas

Kuratorius: „Lokomotif“

   
 

   
     
     
 
the Original Lentvaris Manor is visible from the top floor Letvario dvaras, matomas pro viršutinio Timofėjaus Ževžikovo dvaro aukšto langą
   
     
 
Two storey orangery from outside Dviaukštė oranžerija iš lauko
   
     
 
Rūta Spelskytė: Collection in the orangery Rūta Spelskytė: Kolekcija oranžerijoje
   
     
     
 

rare plants of Lthuania:

Silene lithuanica

Lilium martagon

Salvia pratensis

 

reti Lietuvos augalai:

Lietuvinė naktižiedė

Miškinė lelija

Pievinis šalavijas

   
     
     
 
I thought of growing crystals, I ended up searching for geodes Iš pradžių kristalus auginau, vėliau ėmiau ieškoti žeodų
   
     
 

Ochre or iron okside, removed from water in Antaviliai water station.

Examples of ochre found in sand quarries.

Ochra arba geležies oksidas, kuris Vilniaus vandenų buvo išvalytas iš vilniečiams vėliau tiekiamo vandens. Šalia pateikiami radiniai iš smėlynų ir žvyro karjerų.
   
     
 

Fossils of extinct trilobites, found in sand quarries and Ischnochiton australis, sometimes mistakenly called the ancestor of trilobites.

Išnykusių trilobitų kiautų fosilijos ir Ischnochiton australis, kuris kartais per klaidą vadinamas trilobitų palikuonimi.

   
     
     
     
 
Mountain stag beetle Kalninis elniaragis
   
     
     
 
Collection of cochineal bugs, silkworm, bolinus brandaris and codyceps Košinelio vabalai, šilkverpis, bolinus brandaris kriauklė ir kordicepsas