RŪTA SPELSKYTĖ
 
 
OBSERVATORY 2021
SPACE MEASUREMENTS 2021
FEELER OF A STAG BEETLE 2019
ABOUT THE COLOUR BLUE 2019 -
COLLECTION IN THE ORANGERY 2019
RETHINKING ALIVE AS MATERIAL 2019 -
MISUNDERSTANDINGS 2008-2009
BOXES 2008-10
PHYSICAL AUTOSTEREOGRAM 2009
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

WW2 bomb crater.

Location: 55°33'44.8"N 24°13'37.2"E

Antrojo pasaulinio karo bombos krateris.

Koordinatės: 55°33'44.8"N 24°13'37.2"E

   
     
 

Fe2O3 . Iron oxide. 
Water coming from a 100-meter depth consists of Iron(II). In contact with oxygen Iron(II) becomes Iron(III), gets oxidized. It then filtrates through the pools with quartz sand. After the pools are cleaned the iron oxide is put in between flat dotted plates (there are pieces with dots in the exhibition) and dried with 1,5-atmosphere pressure. 

GELEŽIES OKSIDAS (~1,5 tonos iš Vilniaus Vandenų vandenvietės Antaviliuose, aprūpinančios maždaug pusę Vilniaus gyventojų geriamu vandeniu)


Iš šimto metrų gylio gręžinio pakeltame vandenyje geležis yra dvivalentė. Susilietus su oru ji oksiduojasi į trivalentę. Tada patenka į baseinus, kuriuose filtruojasi pro kvarcinį smėlį. Filtravimo baseinams prasiplovus, ji atsiduria tarp į korius panašių stačiakampių plokščių (ekspozicijoje matosi gabalai su įspaustais apskritais raštais), kur yra suspaudžiama pusantros atmosferos slėgyje, nusausinama.
Jeigu be geležies oksido dar esama mangano, tai masės spalva pasidaro tamsesnė.

 

 

   
 
ANTENNA (FEELER) OF A STAG BEETLE

Elniaragio ūsas

 

Apskrita bala. Graži, taisyklinga forma vidury miško. Suku ratus apie ją ir versijas. Galvoju, reikėtų įbristi. Atrodo, geriau nereikia. Pavasarį, žiemą, rudenį, rudenį, vasarą.
Prisiruošiu. Įmerksiu kamerą. Bus matyt.
O. Bala išdžiūvus. Dabar ne tokia ir gili.
Jos dugne – jokios mistikos, juoda žemė ir tiek.

Nemažai, ką mano buvime galima apibūdinti panašiai. Tam tikras atsitiktinumų ir įsivaizduojamybių mišinys. Bandymai išpreparuoti realybę, išpjaustinėti, būtinai sužinoti ir pasidavimas pojūčiams, nieko nebegalvojimas, kai pasikartojanti smulkmė jungia visumą į žmogui nesuvaldomas sistemas.

Sutinku šerną prie pat savo sodo tvoros, klausausi nakties tamsoje jo šnopavimo, kaip slaptos žinutės iš kitos galaktikos. Šifruoju. Ištisus mėnesius visi, atrodo, tik ir pasakoja man apie šernus. Šernas persikelia į tekstus, į popierių, išsilanksto, pučiasi, nebegaliu prasibrauti pro jį iki virtuvės. Gersi kavos? Kodėl pas mane atėjai?  
Kaimyniniame miške buvo kertami medžiai, išvaikė šernus iš jų žemių, todėl jie užklydo iki sodų. Mišką ėmus kirsti arčiau, šernai išsibaidė, grįžo į savo vietas ir nebesirodo. O aš? Aš imu ilgėtis šerno. Išties, net labai.

Pirmame Titaniko aukšte išsidėlios septynerius metus kurti darbai. Tiek užtruko mano meno doktorantūros studijos.

VDA Titanikas (Maironio g. 3)
Atidarymas lapkričio 12 d. 18 val.
Paroda veiks iki lapkričio 30 d. (2019)

   
     
     
     
     
       
     
 

Two WW2 bomb craters found in Eriskiai forest and Lola gt40 for the scale. This car inspired the creation of Lightning Mcqueen, my son's beloved toy

Aircraft Lockheed Lightning P-38, No.223, on the 31st of July 1944, 8-12 AM piloted by Major Antoine de Saint – Exupery. 

Aircraft Jagdgeschwader 27, on the 31st of July 1944, 8-12 AM piloted by Horst Rippert

DU ANTROJO PASAULINIO KARO BOMBŲ KRATERIAI, APTIKTI ĖRIŠKIŲ MIŠKE IR MASTELIUI PARODYTI PARINKTA LOLA GT40, MANO SŪNAUS MĖGSTAMO ŽAIBO MAKVYNO ĮKVĖPĖJA
Lėktuvas Žaibas P-38, nr.223, 1944 metų liepos 31 dieną tarp 8 ir 12 valandos ryto pilotuojamas majoro Antuano de Sent–Egziuperi.
Lėktuvas Jagdgeschwader 27, 1944 metų liepos 31 dieną tarp 8 ir 12 valandos ryto pilotuojamas Horsto Riperto.

   
     
       
     
     
     
 

Parachute, used for 20 years, 60 m2 size, cocooned into pupal case

Apvalus, 20 metų naudotas, 60 m2 parašiutas, parodos metu susegtas į vikšro kokoną

   
     
     
       
     
 

There is a story of one of my exhibitions during which my father went on mount Everest. He flew to the place one day before the opening and he came back just a couple days after the exhibition ended. I drew mount Everest from a live camera view before his departure and showed those drawings during the exhibition without the knowledge of my father. 

 
   
     
       
 

Mountain stag beetle

KALNINIS ELNIARAGIS
„Atsigulk ant nugaros, – sako ji man, –  iškelk rankas ir kojas į viršų ir siūbuok į šonus. Dabar tu – miręs vabalas“.
Aha, dabar aš – miręs vabalas. Koks aš būčiau vabalas? Norėčiau būti koks nors tarpinis, pusiau vabalas. Vartau, randu elniaragį, užsižiūriu.
2019, betonas

   
       
       
     
 

Roe deer that hadn't been hunt
On the morning of the first day of Christmas 2013 there was a hunt at the lake Birva (Trakai district). Chased roe deer fell into the frozen lake, broke the ice till the middle, cut itself and died.
That is where I found her.
Two weeks later, ice melted and wind pushed the body from shore to shore. There were days my dog could almost reach her.
Finally, the lake gave the roe deer back to the forest where she was torn by beasts. White bones laid on the mountainside. Left shoulder and few ribs.
The services I called promised to come and take the roe deer out of the water. They asked the name of the lake.
(paper)

There are two lakes Birva in the Trakai district
(Aquarelle)


Water of lake Birva
Water of lake Birva

(alive cyclops in the water)

NESUMEDŽIOTA STIRNA
2013 m. KALĖDŲ RYTĄ PRIE BIRVOS EŽERO (TRAKŲ R.) VYKO MEDŽIOKLĖ. PABAIDYTA STIRNA
METĖSI Į EŽERĄ, PLAUKĖ, LAUŽĖSI EŽERO VIDURIO LEDU, SUSIPJAUSTĖ IR ŽUVO.
TEN JĄ IR RADAU.
PO KELIŲ SAVAIČIŲ JI ATITIRPO IR VĖJAS JĄ STUMDĖ NUO VIENO KRANTO PRIE KITO.
KARTAIS JĄ BEVEIK PASIEKDAVO MANO ŠUO.
GALIAUSIAI EŽERAS ATIDAVĖ STIRNĄ MIŠKUI, KUR JĄ SUDRASKĖ ŽVĖRYS. JOS BALTI KAULAI
LIKO KALNO ŠLAITE. KAIRYS PETYS IR KELI ŠONKAULIAI.
TARNYBOS, Į KURIAS KREIPIAUSI, ŽADĖJO ATVYKTI IR STIRNĄ IŠTRAUKTI.
JOS PAKLAUSDAVO EŽERO PAVADINIMO.
Popierius, 2014-2016

TRAKŲ RAJONE YRA DU BIRVOS EŽERAI

Akvarelė, 2016

 

ež. Birva vanduo
ež. Birva vanduo

(ciklopai vandenyje)

   
     
     
       
     
     
 

Part of Tatar mountain was removed to build a high voltage electricity line. Part of the transmission tower (concrete) was taken to this exhibition.

DALIS TOTORIŲ KALNO BUVO NUKASTA TIESIANT AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS LINIJĄ
Elektros stulpo prie Totorių kalno fragmentas, 2019

   
     
 

The wife left her husband. The husband took her car under the electricity line and burned it down. A metal that fell from the burning car was taken to this exhibition. 

ŽMONA PALIKO VYRĄ. VYRAS NUVAIRAVO JOS MAŠINĄ ANT TAKO PO ELEKTROS LINIJA IR PADEGĖ
Iš degančios mašinos ištekėjęs metalas, 2019

   
     
 

Oakwood soaked in water for twelve years + its aquarelle

Dark color occurred in birch heartwood after sap was tapped

Apple tree
Tree hides touch of a man deep under its bark.
Stright, sharp, greenish line.
The man who grew the tree was asked what had happened. He remembered nothing.

12-KA METŲ VANDENYJE MIRKYTAS ĄŽUOLAS IR MIRKOMO ĄŽUOLO VANDENS SPALVA
Ąžuolams mirkyti Juozas iškasė prūdą. Iš rąstų jis vėliau planavo gaminti skulptūras. 2016 metų vasara buvo tokia sausa, kad prūdas nuseko ir rąstai, 12 metų mirkę vandenyje, išlindo į saulę. Juozas nupjovė kampuką pasižiūrėti. Tas kampukas ir yra mano ekspozicijoje. Aš įmerkiu ji vandenin ir kelias dienas palaukus tuo vandeniu lieju akvareles. Sluoksnį ant sluoksnio ant sluoksnio.

BERŽO ŠERDYJE PO SULOS LEIDIMO ATSIRADUSI SPALVA
Skylę sulai kaimynas Juozas išgręžė 2017 metų pavasarį. Sula skani nebuvo. 2018 metų pavasarį kaimynas Romka, prisirišęs kalnų laipiojimo virve, kurią kasdien naudoju kaip šuns pavadėlį, pasikabinęs ant žmogaus svorio dar neišbandytų double dragon knot kilpų, kurias rišau skubėdama, į beržą įlipo ir gabalais jį supjovė per 29 minutes. Medis virto malkomis. Viena malka virto ekspozicijos detale. Metai – tiek laiko pakako, kad po vandens leidimo šerdis pajuoduotų. 

OBELIS
BŪNA MEDIS ŽMOGAUS PRISILIETIMĄ SLEPIA GILIAI PO ŽIEVE.
TIESŲ, AŠTRŲ, ŽALSVĄ BRŪKŠNĮ. O ŽMOGUS, SODINĘS OBELĮ, PAKLAUSTAS,
KAS GI NUTIKO MEDŽIUI, SAKO, NEATSIMENĄS.

   
     
 

Slow growing / water soaking series


Copper sulfate (blue), Borax crystal, Salt crystal, Iron(II) sulfate,

Desert rose, Limescale, Gallstone, Ammonium sulfate

LĖTAS AUGINIMAS / MIRKYMAS VANDENYJE


Vario sulfatas, Borakso kristalas (natrio boratas arba E 285) 2016, Druskos kristalas (druska). 2016,

Geležies sulfatas, Dykumų rožė (gipsas, baritas, smėlis), Kalkės, Tulžies akmuo (~80 % cholesterolis (balta spalva)), Amonio sulfatas

   
     
     
 

Ant lion digs a circle hole in the sand and stays beneath the sand in the bottom of it waiting for ants to fall in. 
I spent one week living in the priest's room in Marcinkoniai parsonage in the summer of 2019. I cut and glued paper ant lion. Pieces of paper fell on the floor and were taken by big brown ants. They started to build an ant house just beneath my table. When my feet were on the floor in the room ants would bite me immediately. But when I kept my feet on the chair, ants didn’t climb to reach me and we stayed friendly. 

SKRUZDŽIŲ LIŪTAS SMĖLYJE IŠSIKASA PILTUVO FORMOS DUOBĘ IR JOS DUGNE, PO SMĖLIU, LAUKIA ĮKRENTANČIOS SKRUZDĖLĖS.
2019 metų vasarą, savaitę praleidau Marcinkonių klebonijos kunigo kambaryje. Ten iš popieriaus pjausčiau ir klijavau skruzdžių liūto formą. Iš nukritusių popieriaus atraižų rudos didžiosios skruzdėlės formavo skruzdėlyną tiesiai po mano darbo stalu. Nuleidus kojas ant grindų, jos iškart įkasdavo, bet sėdint ant kėdės, kojas parietus po savim, jos aukštyn nelipdavo ir puikiai sutardavom.

   
     
     
     
     
     
     
 

Calming down the fox
Etching, aquarelle. 2011
Plaster. 2019
Ceramics. 2019

LAPIŲ NURAMINIMAS
LAPĖS. 2011, ofortas, akvarelė
LAPĖS. 2019, gipsas
LAPĖ. 2019, molis, glazūra

   
     
       
       
     
     
 

The garden I never saw

There are 5 ares of land. Fenced.
Excavated multiple times and directions, some areas 100 meters in depth. Every piece of sand replaced, sunk or revealed.
In between the pieces of the demolished building, the new/old grass emerges. Strange flowers approach me. The ones I never planted. They tell the story of the garden I never saw.

Includes images from a swamp bloom series

SODAS, KURIO NEMAČIAU
YRA PENKI ARAI ŽEMĖS. APTVERTI TVORA.
PERKASTI DAUGYBĘ KARTŲ, SKIRTINGOMIS KRYPTIMIS IR GYLIAIS IKI 100 METRŲ.
KIEKVIENAS GRUMSTAS PERSTUMTAS, PASKENDĘS AR IŠNIRĘS.
TARP IŠSIBARSČIUSIŲ SUGRIAUTO IR NAUJO NAMO DETALIŲ IŠLENDA
NAUJA - SENA ŽOLĖ. KEISTOS GĖLĖS STIEBIASI.
TOS, KURIŲ NIEKADA ČIA NESODINAU.
JOS PASAKOJA MAN APIE
SODĄ, KURIO NIEKADA NEMAČIAU.

   
       
     
     
 

Shell of Venus and the birth of Venus

VENEROS KRIAUKLĖ
2011-2019

   
     
 

All 680 leaves of a single magnolia, boiled (biggest bottle)
Chlorosplenium soaked in water
Jimson weed tea (smallest bottle)

Paprastosios durnaropės arbata
Mirkyta žaliagrybio mediena
Visų 680-ties vienos magnolijos lapų nuoviras

   
     
 
dried kombucha and magnolia flower petals džiovintas arbatos grybas ir visi vienos magnolijos žiedai
   
     
     
     
 

Please take off your shoes. There are belts to “close the door” from inside.

I suggest to sit on the wool carpet and think of nothing. 

PRIEŠ ĮEINANT, PRAŠAU, NUSIAUTI BATUS. VIDUJE ESANČIUS DIRŽUS GALIMA PRIRIŠTI PRIE SKERSINIO – “UŽSIDARYTI DURIS”. SIŪLYČIAU EITI PO VIENĄ, ATSISĖSTI ANT VILNOS KILIMO IR KURĮ LAIKĄ PABŪTI NIEKO NEGALVOJANT.